Valletta Side Tibdil fl-Iskeda Published on: 10-01-2012

Minn dil il-Gimgha il-programm Valletta Side ser jibda jixxandar fuq l-istazzjon Favourite Channel kull nhar ta' Hamis mid-9.00 sal-10.00 ta' filghaxija.

Ta' kull gimgha Mario Micallef flimkien ma' Caroline Attard jilqa' mieghu fl-istudios f'dan il-programm li jixxandar dirett, players ta' Valletta, membri tal-kumitat, ex players u anke ufficjali ta' klabs ohra sabiex jiddiskutu u janalizzaw l-andament tal-kampjonat BOV Premier 2011/12.

Valletta Side mhuwiex biss programm indirizzat lejn il-partitarji ta' Valletta FC izda programm li jolqot l-interess ta' dawk l-eluf li jsegwu l-futbol Malti.

Valletta Side ghandu produzzjoni ta' Cristian Muscat, Sandro Micallef u George Tabone.