Valletta Side Programme 26 Preview Published on: 26-03-2012

Il-mistiedna ghal Valletta Side programm numru 26 se jkunu l-Viċi President ta' Valletta FC Nursery Tonio Zampa, l-attakkant Terence Scerri kif ukoll il-kummentatur tekniku Jimmy Briffa.

Primarjamnet, il-programm se jiddiskuti l-ahhar loghba mill-Kampjonat BOV Premier kontra Sliema Wanderers kif ukoll il-loghba li Valletta jmisshom nhar is-Sibt li gej kontra l-arci-rivali eterni Floriana.

Bhal kull gimgha, il-programm se jkun qed jinkludi wkoll intervista ma' plejer glorjuz tal-passat. Din il-gimgha l-intervista se tkun mal-eks plejer Leo Refalo. Lejn l-ahhar tal-programm issir telefonata wkoll ma' partitarju ta' Valletta FC.

Barra minn hekk il-partitarji kollha Beltin u anki mhux Beltin ghandhom il-possibilta' li jibghatu sms's li jinqraw mill-prezentatur waqt il-programm.