Valletta Side Programme 25 Preview Published on: 20-03-2012

Il-mistiedna ghal Valletta Side programm numru 25 se jkunu l-Viċi President ta' Valletta Paul Spiteri, id-difensur internazzzjonali Jonathan Caruana kif ukoll l-opinjonista Stephen Azzopardi.

Primarjamnet, il-programm se jiddiskuti l-ahhar loghba mill-Kampjonat BOV Premier kontra Birkirkara kif ukoll il-loghba li Valletta jmisshom nhar is-Sibt li gej kontra Sliema Wanderers.

Bhal kull gimgha, il-programm se jkun qed jinkludi wkoll intervista ma' plejer glorjuz tal-passat. Din il-gimgha l-intervista se tkun mal-eks plejer Leli Farrugia. Lejn l-ahhar tal-programm issir telefonata wkoll ma' partitarju ta' Valletta FC.

Barra minn hekk il-partitarji kollha Beltin u anki mhux Beltin ghandhom il-possibilta' li jibghatu sms's li jinqraw mill-prezentatur waqt il-programm.