Valletta FC Elezzjoni Kumitat 2014-2015 Published on: 05-06-2014


Il-Valletta F.C. ghadu kemm habbar il-lista' ta' dawk il-kandidati li ser jikkontestaw l-elezzjoni ghal kumitat  ghal istagun 2014-2015:
 
AGIUS JOE (FISH)
 
BALDACCHINO JEAN PIERRE (PLAKKA)
 
CALLEJA JOE (ZMERC)
 
FARRUGIA PIERRE (TABIB)
 
GAUCI KEVIN (KALATU)
 
MACKAY JAMES
 
TABONE VINCENT (PALOLLU)
 
THORNE ANTHONY
 
XUEREB DAVID (TIP TOP)
 
Tista' tivvota ghal 7 biss, trid taghmel salib fuq il-kandidati preferuti tieghek. Il-Laqgha Generali ser issir nhar is-Sibt 7 ta' Gunju gewwa s-Sala San Duminku u tibda fid-9.00. Immedjatament wara l-laqgha tibda l-votazzjoni ghall-membri tal- Kumitat u tkompi it-Tnejn 9 ta’ Gunju bejn il-6.00pm u t-8.00pm gewwa l-Kazin.