Valletta FC Elezzjoni Kumitat 2012-2013 Published on: 05-06-2012


Il-Valletta F.C. ghadu kemm habbar il-lista' ta' dawk il-kandidati li ser jikkontestaw l-elezzjoni ghal kumitat  ghal istagun 2012-2013

AGIUS JOE (FISH)

CALLEJA JOE (ZMERC)

DEBATTISTA HERBERT

FARRUGIA PIERRE (TABIB)

GAUCI KEVIN (KALATU)

SUDA OTTAVIO (HEAT)

TABONE GEORGE (GRAM)

TABONE VINCENT (PALOLLU)

THORNE ANTHONY

VASSALLO FRANCIS

XUEREB DAVID (TIP TOP)

Tista' tivvota ghal 8 biss, trid taghmel salib fuq il-kandidati preferuti tieghek. Il-Laqgha Generali ser issir nhar il-Hamis 7 ta' Gunju gewwa St. Albert College u tibda fid-9.00. Immedjatament wara l-laqgha tibda l-votazzjoni ghall-membri tal- Kumitat u tkompi l-ghada l-Gimgha bejn il-5.00pm u t-8.00pm gewwa l-Kazin.