Stedina minn Valletta FC Published on: 26-12-2015


Il-President Is Sur Victor Sciriha, il-membri tal-kumitat  ta' Valletta FC ser jkunu qed jilqghu lil membri, supporters ta' Valletta FC, fil-kazin nhar il-Erbgha 30 ta' Dicembru  bejn it 8.30 u 9.30 p.m. biex jawguraw lil xulxin fl-okkazzjoni ta' sena l-gdida .

Niltaghu il- kazin,

Forza City,

Joe Attard

Seg. Generali.