Rally minn Valletta FC - Il Hamis 3 ta Jannar Published on: 19-12-2012

Il-Valletta FC ser jorganizzaw Rally għall-dawk kollha li huma Membri imhallsa ghal lis-stagun 2012-13. Dan ser isir nhar il-Hamis 3 ta’ Jannar 2013 ġewwa s-sala ta’ San Duminku fis-7.30pm.

Ser jithallew jidhlu ghar-Rally dawk kollha li ghandhom il-membership imhallsa sal-istagun 2012-13, min ghadu ma hallasx il-membership jista’ jaghmel dan ghand Noel L-Amerikan jew ghand Victor Spiteri jew qabel id-dhul ghal dan ir-Rally. 

Ser jindirizza dan ir-Rally il-President tal-klabb is-Sur Victor Sciriha.
Grazzi
Victor Spiteri
Valletta FC Supporters Club