Rally minn Valletta FC - Il Gimgha 1 ta Marzu 2013 Published on: 26-02-2013

Nhar il-Gimgha 1 ta' Marzu l-President jixtieq li niltaqaw gewwa s-Sala ta San Duminku, fejn ha nintroducu formalment l-akwisti l-godda taghna, hin fis-7.30pm.

Mistennija jkunu hemm prezenti wkoll il-kowc, it-Team Manager, u l-assistent kowc. Opportunita ghalikhom ilkoll sabiex issaqsu xi domandi li jista jkolkhom. Il-laqgha se tkun miftuha ghas-supporters kollha. Wara ser ikolna riceviment zghir.

Narawkhom.