Prezentazzjoni tal-players 2013-2014 lista ta kantanti Published on: 14-08-2013


 
Lista ta' kantanti, żeffiena u mużiċisti li ser jattendu l-Prezentazzjoni tal-players 2013-2014, il-Gimgha  23 ta' Awwissu, 2013 fis-7.30pm gewwa s-Saluting Battery, Upper Barrakka Gardens Valletta.

Din hija l-lista tal-kantanti, żeffiena u mużiċisti:

Stephen Mizzi, Priscilla Psaila, Ivan Spiteri Lucas, Laura Bruno, Jade Cini, Vogue Dancers, Joe Bezzina, Justin u Antea Bezzina, Gillian Attard, Maria Mallia, Roberta Briffa, Ivan Borg, Walter Bonett, Demi Galea.

Jipprezentaw is-serata: Mario Micallef u Jade Cini

Il-varjeta tibda fit-8.00pm

F'xi hin tal-varjeta, sa jigu pprezentatati l-players kollha li dan l-istagun sa jifformaw l-iskwadra ta' Valletta F.C. ghall-istagun 2013-2014. Naturalment, bhas-soltu, jindirizza l-folla il-President tal-Valletta F.C. is-Sur Victor Sciriha.

Din l-attivita hija mtella' mill-Valletta Suporters Club.