Niltaqaw mas-settur tekniku Published on: 24-08-2013

Hbieb kif weghdnikhom is-supporters Club ser jibda sensiela ta' laqghat ma dawk kollha li ghandhom x'jaqsmu mal-club taghna, Kumitat, players, coaches, u settur tekniku.

Ghaldaqstant nixtieq inhabbar li l-ewwel laqgha ser tkun mal-Coach Mark Miller, l-assistent tieghu Gilbert Agius u t-tim manager Gerald Ellul, ghalhekk min jixtieq jigi u jiltaqa' ma' dawn il-persuni kif ukoll jistaqsi u jghaddi xi kumenti ghandu jattendi dawn il-laqghat.

Grazzi
Victor Spiteri
Valletta Supporters Club

Laqgha No 1
Mark Miller, Gilbert Agius, Gerald Ellul.
Data: It-Tnejn 2 ta' Settembru 2013
Post: Sala San Duminku ( Kannirja )
Hin: 7.30pm
Dhul: B'xejn