Negozjant ewlieni Taljan f negozjati pozittivi ma Valletta Published on: 04-01-2012

In-negozjant ewlieni Taljan, Antonio Esposito, jinsab interessat jing?aqad mal-klabb ta’ Valletta FC tant li n-negozjati bejn i?-?ew? na?at huma po?ittivi u jinsabu fi stadju avvanzat.

Esposito huwa dilettant tal-futbol f’pajji?u u anke kien involut ma’ xi tim i?da issa jidher li xe?et l-interess tieg?u fil-futbol Malti u wera interess li jinvesti fil-klabb Belti.

In-negozjati bdew ftit ilu mill-ewwel kienu po?ittivi u Esposito se jer?a’ jkun fostna fi tmiem il-?img?a biex filwaqt li jkompli n-negozjati li jistg?u anke jing?alqu, se jsegwi wkoll il-partita tas-Sibt li Valletta g?andhom kontra Hibernians.

Il-President ta’ Valletta, Victor Sciriha, kellu sehem importanti u ewlieni f’dawn in-negozjati u biex Esposito jin?ibed lejn il-klabb Belti.
Filfatt kien grazzi g?all-kuntatti tajbin li g?andu fl-Italja l-President Belti li bdew in-negozjati.

F’kuntatt minn dan il-?urnal, Sciriha qal: “G?alina huwa ta’ unur kbir li negozjant tal-kalibru b?al Esposito wera interess li jinvesti fil-klabb tag?na. Il-kuntatti bdew permezz tieg?i u ta’ ?abib Taljan tieg?i u wara li ?ie darba biex nitkellmu, ir-relazzjoni bejnietna mill-ewwel kienet po?ittiva. Bla dubju minbarra li Esposito jista’ jkompli jg?in il-klabb tag?na b’iktar investiment, min-na?a l-o?ra jservi ta’ ?id g?all-futbol Malti. Bla dubju Esposito jista’ jag?ti kontribut varju fil-klabb tag?na u fil-pro?etti ppjanati g?all-futur”.

Source: L-Orizzont