Biljetti ghall partita Valletta vs FC Lusitans Published on: 29-06-2012

Il-Valletta Football Club ghadu kemm habbar il-prezzijiet tal-biljetti ghall-loghba tal-UEFA Champions League ta' nhar it-Tlieta kontra FC Lusitans gewwa l-Hibernians Stadium. Il-partita tibda fis-7.30pm.

Il-prezzijiet huma dawn:
Kbar €10, tfal taht it-8 snin €5.

Aktar il-quddiem il-club ser ihabbar minn fejn ser ikunu ghall-bejgh il-biljetti-