Laqgha Generali Anwali 2014 Published on: 01-06-2014

Għażież Membru,


Nixtieq ninfurmak li l-Laqgħa Ġenerali Annwali għall-istaġun 2014 ser issir nhar is-Sibt 7 ta’ Ġunju ġewwa s-sala San Duminku il–Belt Valletta. Il-Laqgħa tibda’ fid-9.00am u jekk ma jkunx hemm kuorum il-Laqgħa tibda’ nofs siegħa tard.

Reġistrazzjoni tal-Membri u observer jibda fil-8.00 am

Aġenda ;

 
  1. 1 .Verifikazzjoni u kompozizzjoni tal-laqgħa għal dawk eliġibbli għall-vot
  2. 2. Ħatra ta' Kummissjonarji Elettorali
  3. 3. Minuti tal-Laqgħa Generali li saret fis-16 ta’ Gunju 2013
  4. 4. Rapport Aministrattiv 2013/2014. 
  5. 5. Hatra ta' Awdituri
  6. 6. Rapport Finanzjarju 2013/2014
  7. 7. Diskors mill-President
  8. 8. Mozzjonijiet u / jew emendi ghall-Istatut
  9. 9. Affarijiet ohra
  10. 10. Elezzjoni; fejn (din tkompli it-Tnejn 9 ta' Gunju mis-18:00 sat 20:00 il-Kazin)

Is-Segretarju Ġenerali ser ikun il-kazin minn nhar it-Tnejn 2 ta' Ġunju sal-Erbgha 4 ta' Gunju mis–7.30pm sat-8.30pm biex jilqa’ nominazzjonijiet għall–kumitat flimkien ma' ritratt (passport size); u proposti  għall-xi tibdil fl-istatut.

Inselli għalik


Joe Attard
Segretarju Ġenerali