Laqgha Generali Annwali 2015 Published on: 22-05-2015

Għażież Membru,

Nixtieq ninfurmak li l-Laqgħa Ġenerali Annwali għall-istaġun 2015 ser issir nhar il-Ħadd 7 ta’ Ġunju ġewwa s-sala St. Albert il–Belt Valletta. Il-Laqgħa tibda’ fid-9.00am u jekk ma jkunx hemm kuorum il-Laqgħa tibda’ nofs siegħa tard.

Reġistrazzjoni tal-Membri u osservaturi tibda fit-8.00 am

Aġenda ;

 
  1. 1 .Verifikazzjoni u kompozizzjoni tal-laqgħa għal dawk eliġibbli għall-vot
  2. 2. Ħatra ta' Kummissjonarji Elettorali
  3. 3. Minuti tal-Laqgħa Generali li saret fis-7 ta’ Gunju 2014
  4. 4. Rapport Aministrattiv 2014/2015. 
  5. 5. Rapport Finanzjarju 2014/2015
  6. 6. Diskors mill-President
  7. 7. Mozzjonijiet u / jew emendi ghall-Istatut
  8. 8. Affarijiet ohra
  9. 9. Elezzjoni; fejn (din tkompli it-Tnejn 8 ta' Gunju mis-18:00 sat 20:00 il-Kazin)

Is-Segretarju Ġenerali ser ikun il-kazin minn nhar it-Tnejn 1 ta' Ġunju sal-Erbgha 3 ta' Gunju mill–17.00pm sas-19.00pm biex jilqa’ nominazzjonijiet għall-kumitat flimkien ma' ritratt (passport size); u proposti  għall-xi tibdil fl-istatut.

Inselli għalik


Joe Attard
Segretarju Ġenerali