Jithabbar il-programm ta attivitajiet Published on: 03-05-2012


Il-Kumitat tal-Valletta F.C. illum ħabbar il-programm uffiċjali tal-attivitajiet relatati mar-rebħ tal-21 kampjonat. L-attivitajiet se jibdew minn nhar is-Sibt 5 ta’ Mejju u jibqgħu għaddejjin sal-Ħadd 20 ta’ Mejju.

Is-Sibt 5 ta' Mejju 2012 15:00hrs Zjara mill-Players u membri tal-Kumitat lill-Puttinu Cares fejn ser tinghata donazzjoni
 
Il-Gimgha 11 ta' Mejju 2012 2000-
2300hrs
Varjeta Beltija quddiem il-Qorti
   
Is-Sibt 12 ta' Mejju 2012 1000hrs Bejgh ta' Souvenirs quddiem il-Qorti u muzika fuq il-Palk
     
  1300hrs Carcade minn hdejn il-Baviera ghal Ta' Qali
  1400hrs Varjeta gewwa l-Istadium Nazzjonali -Prezentazzjoni ta' Players
  1600hrs L-ahhar loghba tal-Kampjonat - Valletta vs Hibernians
  1800hrs Prezentazzjoni tal-BOV Premier League Champions
    Celebrazzjonijiet kbar fi Strada Rjali (Republic str) sa quddiem il-Qorti
 
It-Tnejn 14 ta' Mejju 2012 1800hrs FUNERAL minn quddiem is-St Paul's Club, Triq San Duminku, Triq il-Merkanti, Triq Melita, Triq Zakkarija, South Street, Strada Rjali (Republic str) sa quddiem il-Qorti fejn issir id-Difna
 
It-Tlieta 15 ta' Mejju 2012 2000hrs Stedina lill-Clubs Beltin u Ghaqdiet tal-Belt fejn jigu prezentati donazzjonijiet lill-Club u wara riceviment
 
L-Erbgha 16 ta' Mejju 2012 1930hrs Loghba ex players ta' Valletta F.C. fis-Salinos Ground u wara Riceviment
 
Il-Hamis 17 ta' Mejju 2012 1800hrs Festival mill-Valletta Nursery gewwa s-Salinos Ground
(Tfal li jixtiequ jidhlu fil-Valletta Nursery jistaw jigu japplikaw u anke jiehdu sehem fil-festival)
 
Il-Gimgha 18 ta' Mejju 2012 2000 - 2400hrs Reception - Zmerc Restaurant, Marsamxett Valletta
 
Is-Sibt 19 ta' Mejju 2012 1000hrs March GUGGEN Music Strada Rjali (Republic Street)
 
Il-Hadd 20 ta' Mejju 2012 1100hrs Quddiesa ta' Ringrazzjament - Knisja ta' Giesu, Valletta
 
Il-Hadd 20 jew it-Tnejn 21 ta' Mejju 2012 1800hrs U*Bet FA Trophy Semi Final -