Ittra minghand Nardu Farrugia Published on: 28-05-2012

Sur Segretarju

Nixtieq   nirringrazzja u  nuri  apprezzament  tal-ittra li  rċevejt   mill-kumitat Tal-Valletta  FC.  NIxtieq  ngħid  grazzi  mill-qalb  lill-kumitat  u  lill-President.

Naħseb  li  kienu  zewġ  staġuni  ta' suċċessi,  fejn  jien  bħala  A/Coach  ma' Jesmond Zerafa
zgur  li  ħdimna  bi sħiħ u  bla  qeda  flimkien  magħkom  biex  naslu  għal  dawn
is-suċċessi.

Nerġa  ngħidlilkom  grazzi  ħafna.

Jien  zgur  li  nibqa  leali  għall-Valletta  F.C.


Nardu  Farrugia.