Dyson Falzon ma Mosta Published on: 23-01-2012

Wara li nhar il-Gimgha filghaxija ffirmaw lill-attakkant mit-Tanzania (b’passaport) Finlandiz, Zakaris Kibona, proprju ilbierah Mosta lahqu ftehim ma’ Valletta biex jinga??aw lill-midfielder offensiv, Dyson Falzon, sal-ahhar tal-ista?un.

Matul dawn l-ahhar jiem Falzon kien qed ji?i segwit minn Birkirkara izda Valletta ma a??ettawx l-offerta tag?hom…sakemm il-Mostin urew ix-xewqa li jiffirmaw?, b’self sa tmiem l-ista?un.

Fil-verita, nhar is-Sibt li g?adda, fir-reb?a ta’ 5-2 fuq Sliema Wanderers, liema partita kienet valida mill-FA Trophy, kien jindika li Falzon seta’ ji??aqlaq minn mal-Lilywhites hekk kif kell battibekk mal-istaff tekniku meta ?ie ssostitwit, minn Ousenni Zongo, wara nofs sieg?a log?ob.

Din se tkun it-tieni avventura ta’ Falzon ma’ Mosta hekk kif proprju, ta?t it-tmexxija ta’ Vince Carbonaro ing?ata d-debutt fil-kampjonat Premier nhar is-26 ta’ Awwissu, 2002, fit-telfa ta’ 4-0 kontra Valletta.

Ma’ Mosta huwa lag?ab 44 partita fejn skorja ?ames gowls, b’rekord personali ta’ sitt reb?iet, 10 draws u 28 telfa.

In?identalment, se jer?a’ jing?aqad mal-kow? Steve D’Amato war li l-ista?un li g?adda lag?ab ta?t it-tmexxija tieg?u fit-tim ta’ Hamrun Spartans.

Source: L-Orizzont