Bijljetti ghall-loghba Valletta vs FK Partizan side A Published on: 16-07-2012

Il-Valletta Football club javza li l-Biljetti ta’ side B inbieghu kollha, issa infethet side A ghas-Supporters Beltin biss. Il-Biljetti ghal din is-side jistghu jibdew jinxtraw minn ghada minghand Noel L-Amerikan mid-9.00am sal 4.00pm.

Importnati li l-biljetti iridu jinxtraw minn qabel ghax biljetti mill-ground mhux ser jinbieghu. Min mhux ser ikollu biljett huwa hu diehel il-ground ser jinzamm barra mill-Pulizija.