BBQ Le Meridien Hotel lista ta kantanti Published on: 18-08-2012


Lista ta' kantanti li ser jattendu l-attivita tal-prezentazzjoni tal-players 2012-2013 waqt il-Barbeque gewwa Le Meridien Hotel St. Julians, il-Gimgha 31 ta’ Awwissu.

Din hija l-lista:
It-Tenur Aldo Busuttil, il-kantanti Priscilla Psaila u Stephen Mizzi.

Din il-varjeta hija ppre┼╝entata minn Mario Micallef.