Tibdil fil-Fixtures: Euro Challenge Cup Published on: 18-06-2010

Malta Football Association

 

B’referenza ghar-“Reminder of Fixtures 1” tal-14 ta’ Gunju 2010, l-MFA tixtieq tavza illi, wara talba minn Birkirkara FC li ghaliha ma kienx hemm l-ebda oggezzjoni minn Sliema Wanderers FC u Valletta FC, ghandu jsir dan it-tibdil in konnessjoni ma’ dawn il-partiti:

Il-partita ta’ l-Euro Cup Competition Valletta vs Birkirkara se tintlaghab nhar l-Erbgha 23 ta’ Gunju 2010 fis-6.15pm fis-Centenary Stadium.

Il-partita ta’ l-Euro Cup Competition Sliema Wanderers vs Valletta se tintlaghab nhar il-Gimgha 25 ta’ Gunju 2010 fis-6.15pm fis-Centenary Stadium.