Stqarrija minn JPL Sports Events Published on: 29-12-2009

JPL Sports Events javza li ghall-Christmas Cup Triangular Tournament waqt il-loghob bejn Valletta u Hibernians u Parma li ser jintlghab ifl-Hibs Grounds, Kordin nhar l-Erbgha 30 ta’ Dicembru 2009.

Kliem offensiv u mgieba abbuziva, glied bejn Supporters kif ukoll hsarat gewwa l-ground jirrizultaw f’multi kbar lejn il-klabb mill-UEFA. Ufficjali tal-Uefa ser ikunu prezenti wkoll waqt dan it-Tournament. Dan it-tournament ser jigi segwit mill-UEFA.

Is-Supporters kollha mehtiega li joqoghodu attenti ghall-imgieba taghhom ghax kull nuqqas jirrizulta f’multi kbar lejn il-klabb.


29.12.09