Rally minn Valletta FC (Il-Hamis 28 ta' Mejju) Published on: 26-05-2009

Il-Valletta FC ser jorganizzaw Rally għall-partitarji Beltin. Dan ser isir nhar it-Ħamis 28 ta’ Mejju ġewwa s-Salinos Grounds fis-7.30pm.

Ser jindirizza dan ir-Rally il-President tal-klabb is-Sur Victor Sciriha. Kull partitarju huwa importanti li jattendi. jattendi.

26.05.09