President u l-Kumitat jiltaqghu mas-Supporters Published on: 19-12-2009

Il-President flimkien mall-Kumitat se jiltaqa' mas-Supporters Beltin fl-okkazjoni tal-Iskambju tax-Xewqat tal-Ewwel tas-Sena gewwa l-Kazin nhar il-Hadd 3 ta' Jannar mill-10 ta' filghodu sal-12.00.

Xewqat sbieh mimlija unuri ghas-Sena l-Gdida !!!!!!!!

Niltaqaw il-Hadd


Joe Attard - Segretarju Generali
19.12.09