Laqgha Generali: Annwali 2010/2011 Published on: 17-05-2010

Annual General Meeting

Laqgha Generali Annwali 2010/2011

Għażież Membru,

Nixtieq ninfurmak li l-Laqgħa Ġenerali Annwali għall-istaġun 2010/2011 ser
issir nhar it-Tnejn 7 ta` Ġunju ġewwa il-Kulleġġ ta’ St Albert il-Belt Valletta.
Il-Laqgha tibda` fid-9.00 am u jekk ma jkunx hemm quorum il-Laqgħa tibda`
nofs siegħa tard.

L-Aġenda għall-Laqgha Ġenerali hija;

1.    Minuti Laqgħa Ġenerali 2009/2010
2.    Rapport Amministrativ 2009/2010
3.    Rapport Finanzjarju 2009/2010
4.    Ħatra Ta’ Awdituri
5.    Mozzjonijiet u/jew emendi għall-Istatut
6.    Affarijiet Oħra

Il-laqgħa tingħalaq b`diskors mill-President is-Sur Victor Sciriha

Inselli għalik
Joe Attard
Segretarju Ġenerali