Deċiżjoni - dwar attendenza fil-programm Kontrattakk Published on: 11-10-2009

Mehmuza issibu ittra li ntbaghtet lis-sur Sandro Micallef direttur ta' Events Services.

11.10.09