Valletta F.C. membership 2013-2014 Published on: 30-05-2013


Hbieb il-Valletta FC Supporters club ghall-istagun 2013-14 jixtieq javza lil dawk kollha li ser igeddu l-Membership jew ikun ser jidhlu  Membri godda ser jinghataw xugaman sabih bl'arma tal-club.

Min din is-sena ukoll s-supporters club ser iniedi hafna affarijiet li zgur ser imorru tajjeb mal-membri u li l-istaguni ta qabel konna neqsin minhomm, ghaldaqstant inheggeg biex nghamlu sforz u ingeddu il-menswalita taghna kif ukoll nipprovaw indahlu membri godda biex dan il-club inkabruh kemm nistaw.

Dawn huma il-prezzijiet il-godda tal-Membership :

Membru Gold: 115 Euro
Membru Silver: 55 Euro
Membru Bronz: 25 Euro
Female Member: 15 Euro
Junior Member ( 12 yrs to 17 yrs ) 15 Euro
Infant to Under 12 :  5 Euro